Hanstholm Asylcenter

Gå til indhold

Hoved menu:

Hanstholm Asylcenter ligger i hjertet af Hanstholm. 


Centeret har ca. 330-500 asylansøgere, der primært bor på centeret og i lejede boliger i Hanstholm. 

Til at varetage de opgaver, der er forbundet med at drive et asylcenter, er der ansat godt 50 medarbejdere. Det indbefatter både sundhedspersonale i vores sundhedsklinik, lærere, der varetager undervisning af både vores børn og voksne, pædagoger og medhjælpere til at drive vores børnehave, pedeller, administrativt personale, samt en stor gruppe netværksmedarbejdere.

Udover de fastansatte er der tilknyttet en stor gruppe frivillige, der laver aktiviteter for både børn og voksne.


  

 
Nr. 21, juni 2016
Siden sidste nummer af CenterNews har vi haft rigtig travlt og derfor kommer dette nummer også noget forsinket. Derfor kan du finde også lidt ældre artikler i bladet. Hanstholm Asylcenter havde vokseværk, og da ”flygtningestrømmen” var på sit højeste, var der mere end 1000 beboere på centeret i Hanstholm, satellitterne i Vesløs, Vigsø, Vigsø Hotel og Beredsskabscenteret i Thisted. Nu er centeret på vej mod mere normale tilstande, da flygtningestrømmen mod Danmark er aftaget af forskellige grunde. Det betyder at Skinnerup er lukket og at Vigsø lukker pr. september 2016.
 
Vores opgave som center, er at sikre at vores beboere har et fornuftigt ophold her, mens deres sag behandles af udlændingestyrelsen. Personalet knokler selvfølgelig for at få det til at lykkes, men det kunne nok alligevel ikke lykkes i samme omfang, hvis det ikke var for de frivilliges uvurderlige hjælp.

I dette nummer kan du læse om en frivilligs personlige glæde ved at hjælpe, om den lokale sommerfest, om skadedyr, undervisning i det danske ord "nå" og meget mere. 

Bladet er i pdf og kan frit hentes her. Det kan anbefales at læse det i ibooks eller lignende programmer. 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu