Medlemsskab

Hvis du ønsker at blive medlem Af Hanstholm Asylcenters Venner
Kontingent: 
100 kr for enkeltpersoner/husstandsmedlemsskab
500 kr. for firmamedlemsskab
Indbetales på konto: 9083 – 0002132575
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at ringe til Anna på tlf.: 2967 3117
Pavillon-Beboelse-Hanstholm-2-467x273