Historien bag Hanstholm Asylcenter

 

Hanstholm Asylcenter åbnede dørene for de første 50 asylansøgere den 1. december 2009 på Skinnerup Vandrerhjem.

Samtidigt blev det første spadestik taget i Hanstholm til opførelsen af de første pavilloner på vores nuværende adresse på Nørbyvej i Hanstholm. Byggeriet stod færdigt i foråret 2010 og i maj flyttede de 150 beboere ind, som var midlertidigt  indkvarteret på henholdsvis Skinnerup Vandrerhjem og i Vigsø Feriecenter.

Centeret er siden blevet udvidet et par gange, så der på selve centeret nu er plads til 400 beboere. Udover det har beboere i perioder kunne bo i lejlighed i Hanstholm, Ræhr og Thisted. Herudover er der godt 100 beboere på det nedlagte plejehjem Stenhøj i Vesløs samt knap 300 beboere på Nødberedskabet i Thisted

Vores beboere er gennem tiden kommet fra en lang række lande, primært fra Mellemøsten og Afrika. I øjeblikket er der beboere fra 35 forskellige lande boende på Hanstholm Asylcenter.

Til at varetage de opgaver, der er forbundet med at drive et asylcenter, er der ansat godt 90 medarbejdere. Det indbefatter både sundhedspersonale i vores sundhedsklinik, lærere, der varetager undervisning af både vores børn og voksne, pædagoger og medhjælpere til at drive vores børnehave, pedeller, administrativt personale, samt en stor gruppe netværksmedarbejdere.

Udover de fastansatte er der tilknyttet en stor gruppe frivillige, der laver aktiviteter for både børn og voksne. Dette tilbud er af stor værdi for vores beboere.

Opdateret september 2016

 

om os bilelde