HAV står for Hanstholm Asylcenters Venner


Det er en forening, som har til formål at støtte Hanstholm Asylcenter og dets beboere.

Det gør vi ved gennem arrangementer, kontingent og fondsmidler at samle penge ind til aktiviteter til gavn for asylcenterets beboere – især børnene – samt at give bidrag til indkøb af ting til centeret. Vi har f.eks. været med til at starte Baby School og Børneklub op, vi har arrangeret ferieture til Jesperhus og udflugter til bl.a. Randers Regnskov. Derudover har vi skaffet legetøj, cykelhjelme, ja endda en kaffemaskine til centerets Café. Alt sammen noget, der ikke er penge til i centerets almindelige driftsbudget.

Foreningens formål er også at gøre danskerne opmærksomme på, hvordan det er at være asylansøger, og gennem oplysning bygge bro mellem det danske lokalsamfund og asylcenteret. Det gør vi f.eks. gennem Åbent Hus arrangementer på Asylcenteret, hvor danskerne får mulighed for at møde beboerne, se lokalerne, høre lidt musik og smage på lækker mad fra hele verden.

Omkring 100 personer og virksomheder er medlemmer af foreningen, og med deres kontingent støtter de op om foreningens arbejde og tilkendegiver samtidige en opbakning til centeret. En bestyrelse på seks personer varetager arbejdet med planlægning og fondsansøgninger – i samarbejde med centerleder Lars Enevold Andersen og andre fra personalet. HAV samarbejder også med De Frivillige på Asylcenteret, der ofte deltager i virkeliggørelsen af de projekter, HAV søger fondsmidler til.

Har du en ide til et projekt, HAV kan støtte, kan du kontakte en medarbejder på centeret eller en af os fra HAV’s bestyrelse.

 

 

 

FC-28.-nov.-2013-018